آشنایی با خدمات سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک

در این بخش به تشریح برخی از خدمات ما در برگزاری انتخابات آنلاین و الکترونیکی و مراحل کلی برگزاری انواع انتخابات الکترونیکی و رأی گیری آنلاین می پردازیم

مشاوره

با توجه به این که انتخابات الکترونیکی و برگزاری هر نوع رأی گیری آنلاین در کشور ما نوپا هست و تجربه ی زیادی در بین اقشار مختلف در خصوص آن وجود ندارد. یکی از مهم ترین اقدامات ما در سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک، مشاوره و تشریح مزایا و ویژگی های برگزاری آنلاین انتخابات الکترونیکی و رأی گیری آنلاین است. در این مشاوره همکاران و کارشناسان برگزاری انتخابات که تجربه برگزاری بیش از ۵۰۰۰ انتخابات در کشور را دارند، ابتدا ضمن بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های متقضای برگزاری انتخابات، بهترین راهکارها و انطباق کامل برگزاری آنلاین انتخابات را با شرایط متقضای بررسی و اعلام نظر می کنند.

برگزاری آنلاین انتخابات

در گام بعدی و با کمک و مشاوره کارشناسان ما در سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک، انتخابات را با شرایط و ضوابط و ویژگی های منحصر به فرد و مخصوص متقاضی برگزاری انتخابات برگزار خواهیم کرد و کلیه مراحل به صورت کامل شفاف و تحت نظارت، هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات متقاضی و به درخواست و سلیقه ایشان می تواند به طور شفاف در معرض دید داوطلبین و رأی دهندگان باشد.

پشتیبانی فنی و اجرایی

در کلیه مراحل، قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات تیم فنی و پشتیبانی ما به طور کامل آماده ارائه خدمات پشتیبانی به متقاضی برگزاری انتخابات می باشند.

لیست قیمت ها

محاسبه قیمت و هزینه انتخابات به پارامترهای مختلفی از جمله تعداد رای دهندگان، انتخابات همزمان، انتخابات و برخی سفارشی سازی های دیگر بستگی دارد.

انتخابات کوچک اقتصادی

 • تعداد رأی دهندگان تا ۲۰۰ نفر
 • یک انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (اقتصادی)

۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات متوسط اقتصادی

 • تعداد رأی دهندگان تا ۵۰۰ نفر
 • یک انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (اقتصادی)

۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات بزرگ اقتصادی

 • تعداد رأی دهندگان تا ۲۰۰۰ نفر
 • یک انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (اقتصادی)

۳۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات کوچک پیشرفته

 • تعداد رأی دهندگان تا ۲۰۰ نفر
 • دو انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (پیشرفته)

۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات متوسط پیشرفته

 • تعداد رأی دهنده تا ۵۰۰ نفر
 • دو انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (پیشرفته)

۲۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات بزرگ پیشرفته

 • تعداد رأی دهنده تا ۲۰۰۰ نفر
 • دو انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (پیشرفته)

۵۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات کوچک حرفه ای

 • تعداد رأی دهنده تا ۲۰۰ نفر
 • چهار انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (حرفه ای)

۲۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات متوسط حرفه ای

 • تعداد رأی دهنده تا ۵۰۰ نفر
 • چهار انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (حرفه ای)

۳۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات بزرگ حرفه ای

 • تعداد رأی دهنده تا ۲۰۰۰ نفر
 • چهار انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (حرفه ای)

۷۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات سفارشی

 • تعداد رأی دهنده نامحدود
 • انتخابات همزمان نامحدود
 • سفارشی

تماس بگیرید

برگزاری رایگان انتخابات الکترونیکی

انتخابات آنلاین با تعداد رای دهنده کمتر از ۱۰ نفر رایگان است

همین حالا سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید

Call Now Button