آشنایی با خدمات سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک

در این بخش به تشریح برخی از خدمات ما در برگزاری انتخابات آنلاین و الکترونیکی و مراحل کلی برگزاری انواع انتخابات الکترونیکی و رأی گیری آنلاین می پردازیم

مشاوره

با توجه به این که انتخابات الکترونیکی و برگزاری هر نوع رأی گیری آنلاین در کشور ما نوپا هست و تجربه ی زیادی در بین اقشار مختلف در خصوص آن وجود ندارد. یکی از مهم ترین اقدامات ما در سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک، مشاوره و تشریح مزایا و ویژگی های برگزاری آنلاین انتخابات الکترونیکی و رأی گیری آنلاین است. در این مشاوره همکاران و کارشناسان برگزاری انتخابات که تجربه برگزاری بیش از ۵۰۰۰ انتخابات در کشور را دارند، ابتدا ضمن بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های متقضای برگزاری انتخابات، بهترین راهکارها و انطباق کامل برگزاری آنلاین انتخابات را با شرایط متقضای بررسی و اعلام نظر می کنند.

برگزاری آنلاین انتخابات

در گام بعدی و با کمک و مشاوره کارشناسان ما در سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک، انتخابات را با شرایط و ضوابط و ویژگی های منحصر به فرد و مخصوص متقاضی برگزاری انتخابات برگزار خواهیم کرد و کلیه مراحل به صورت کامل شفاف و تحت نظارت، هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات متقاضی و به درخواست و سلیقه ایشان می تواند به طور شفاف در معرض دید داوطلبین و رأی دهندگان باشد.

پشتیبانی فنی و اجرایی

در کلیه مراحل، قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات تیم فنی و پشتیبانی ما به طور کامل آماده ارائه خدمات پشتیبانی به متقاضی برگزاری انتخابات می باشند.

لیست قیمت ها

محاسبه قیمت و هزینه انتخابات به پارامترهای مختلفی از جمله تعداد رای دهندگان، انتخابات همزمان، انتخابات و برخی سفارشی سازی های دیگر بستگی دارد.

انتخابات کوچک اقتصادی

 • تعداد رأی دهندگان تا ۲۰۰ نفر
 • یک انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (اقتصادی)

۳،۷۵۰،۰۰۰ تومان

انتخابات متوسط اقتصادی

 • تعداد رأی دهندگان تا ۵۰۰ نفر
 • یک انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (اقتصادی)

۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات بزرگ اقتصادی

 • تعداد رأی دهندگان تا ۲۰۰۰ نفر
 • یک انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (اقتصادی)

۱۹،۷۵۰،۰۰۰ تومان

انتخابات کوچک پیشرفته

 • تعداد رأی دهندگان تا ۲۰۰ نفر
 • دو انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (پیشرفته)

۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات متوسط پیشرفته

 • تعداد رأی دهنده تا ۵۰۰ نفر
 • دو انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (پیشرفته)

۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات بزرگ پیشرفته

 • تعداد رأی دهنده تا ۲۰۰۰ نفر
 • دو انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (پیشرفته)

۲۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات کوچک حرفه ای

 • تعداد رأی دهنده تا ۱۰۰ نفر
 • چهار انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (حرفه ای)

۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات متوسط حرفه ای

 • تعداد رأی دهنده تا ۵۰۰ نفر
 • چهار انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (حرفه ای)

۱۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات بزرگ حرفه ای

 • تعداد رأی دهنده تا ۲۰۰۰ نفر
 • چهار انتخابات همزمان
 • سطح امکانات و امنیت (حرفه ای)

۳۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان

انتخابات سفارشی

 • تعداد رأی دهنده نامحدود
 • انتخابات همزمان نامحدود
 • سفارشی

تماس بگیرید

برگزاری رایگان انتخابات الکترونیکی

انتخابات آنلاین با تعداد رای دهنده کمتر از ۱۰ نفر رایگان است

همین حالا سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید