انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات الکترونیک و آنلاین انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
ساعت:۰۹:۰۰
الی ۱۴۰۰ توسط سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک برگزار گردید.

لازم به ذکر است موارد ذیل به وضوح در این انتخابات دیده و مورد قدردانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک گردید.
۱) حذف کاغذ تعرفه رأی (خبری از کاغذ تعرفه رأی و خودکار برای نوشتن آرا و اسامی یا کد داوطلبین نبود)
۲) اخذ آرا بوسیله رایانه یا دستگاه های الکترونیکی رای دهندگان
۳) شمارش الکترونیکی آرا

انتخابات الکترونیکی پژواک

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات

Call Now Button