انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری یکی از خدمات قابل ارائه توسط سامانه انتخابات الکترونیک پژواک است. در ادامه به بررسی قوانین و مقررات و چالش های موجود در این نوع مراکز می پردازیم. تا با شناخت صحیح این چالش ها به درک دقیق تری از نیاز های موجود در این مراکز برای برگزاری انتخابات الکترونیک دست یابیم.

مفهوم فرهنگ اپارتمان نشینی

در جهان امروز افزایش جمعیت، کمبود زمین، امنیت بیشتر مجتمع های مسکونی و اداری و دلایل بسیار دیگر سبب رشد فزاینده تعداد مجتمع های مسکونی و اداری و زندگی آپارتمان نشینی و بدنبال آن بوجود امدن فرهنگ آپارتمان نشینی شده است.در این مقاله به بررسی قوانین و دستور العمل های موجود در این حوزه و همچنین امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری می پردازیم.

می توان گفت فرهنگ آپارتمان نشینی عبارت است از: « مجموعه ی حقوق، تکالیف، قوانین، مقررات، ارزش ها، رفتارها و به طور کلی سبک زندگی در ساختمان ها، مجتمع ها و برج های مسکونی است که ارتباط مستقیم با مدیریت آپارتمان ها و ساکنین دارد ». از اینرو مدیریت مجتمع های ساختمانی جایگاه ویژه ای در برقراری نظم و ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی خواهد داشت.

انتخاب مدیر ساختمان و انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری
انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری

انتخاب مدیر ساختمان و انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری

مجمع عمومی مالکان

قبل از اشنایی با مفهوم مدیریت ساختمان و چگونگی انتخاب مدیر ساختمان ، بهتر است با مفهوم مجمع عمومی مالکان آشنا شویم. براساس قانون تملک آپارتمان ها، عالی‌ترین نهاد در زمینه تصمیم‌گیری در خصوص آپارتمان‌ها مجمع عمومی مالکان می باشد که از تمامی مالکان ساختمان تشکیل می ‌شود. از جمله وظایف این مجمع برگزاری جلسات سالانه، انتخاب مدیر ساختمان و تصمیم‌ گیری برای مسائل مهم و اساسی ساختمان می باشد. مدیر ساختمان هر سال مسئولیت ریاست مجمع عمومی  را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی مالکین به شرح زیر است:

انتخاب و نظارت بر عملکرد مدیر

اتخاذ تصمیمات اداره ساختمان

تصویب گزارش‌های مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه ساختمان

تصمیم‌گیری درباره ایجاد تنخواه برای رسیدگی و حفظ، نگهداری و تعمیر ساختمان

تعیین حدود اختیارات مدیر برای انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان

تصویب و تغییر قانون اداره آپارتمان در چارچوب قوانین

مدیریت ساختمان

در هر ساختمانی که بیش از سه مالک وجود داشته باشد، شخصی میبایست مدیریت ساختمان را برعهده بگیرد. مدیر ساختمان به فرد یا افرادی گفته می شود که ساختمان را با پیروی از تصمیمات مجمع عمومی مالکان مدیریت میکنند. در واقع مدیر ساختمان مسئول اجرایی یک ساختمان است و موظف به اجرای تصمیماتی است که مجمع عمومی می‌گیرد. مدیر در جلسه‌ سالانه مجمع به مدت یک ‌سال با رای اکثریت مالکین ساختمان انتخاب میشود.

محدودیتی برای انتخاب مجدد یک فرد به عنوان مدیر وجود ندارد اما بهتر است این مسئولیت بصورت چرخشی در بین مالکین باشد تا همه در امر مدیریت ساختمان دخیل باشند. مدیر ساختمان می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان هم باشد.

هیئت مدیره

در صورت نیاز این امکان وجود دارد که به جای یک مدیر ، یک هیئت مدیره تشکیل داد. این امر در مجتمع های بزرگتر با تعداد بیشتر اعضا کاربرد دارد. تفاوتی میان وظایف مدیر و هیئت مدیره وجود نداردو توصیه میشود تعداد اعضای هیئت مدیره فرد باشد تا اکثریت آرا قابل اندازه گیری باشد.

 مجمع عمومی یک نفر از مدیران ساختمان را به عنوان خزانه‌دار تعیین می‌کند. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد

به درخواست مدیر یا حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره و یا در صورت فوت یا خروج سه نفر از اعضای هیئت مدیره قبل از پایان مدت مدیریت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود. دعوت به این جلسه می بایست حداقل یک هفته زودتر به اطلاع مالکان برسد. حضور بیش از نصف مالکان یا نماینده آن‌ها برای رسمی شدن مجمع عمومی الزامی است.

تمام تمهیدات لازم به منظور برگزاری انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری در سامانه انتخابات الکترنیک پژواک پیش بینی شده است.

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری با سامانه پژواک
انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری

بخشی از وظایف و اختیارات مدیر  یا هیات مدیره :

 • حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین. به عبارتی تمام اقدامات و تلاش مدیر صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است.
 • تعیین مقررات داخلی آپارتمان بر اساس تصمیمات مجمع عمومی مالکان و هیئت مدیره ساختمان، در قالب اساس‌نامه ساختمان. اساسنامه به مجموعه‌ای از قوانین، حقوق و وظایف ساکنین آپارتمان مسکونی اشاره دارد و منظور از اساسنامه مدیریت ساختمان، اشاره به حیطه‌ی وظایف، حقوق و مسئولیت مدیریت ساختمان است.
 • عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر : مدیر نمی‌تواند به بهانه اینکه اوقات فراغت کافی برای مدیریت ندارند، شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین کند و چنین عملی خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی می‌باشد.
 • بیمه ساختمان در برابر آتش‌سوزی: سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، به وسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد
 • نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان
 • رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء
 • اطلاع رسانی تصمیمات مجامع عمومی به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی
 • خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار 
 • طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان
 • دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان
 • اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی
 • بایگانی و حفظ و نگهداری صورتجلسات مجمع عمومی ساختمان. کلیه صورتجلسات و مدارک ساختمان با تغییر مدیر باید به مدیر بعدی ساختمان، تحویل داده شود.

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری با سامانه پژواک

مالکان مجتمع های مسکونی و اداری هم مانند سایر افراد جامعه با مشکل کمبود وقت روبرو هستند. گاها تجمیع این افراد در یک جلسه به منظور برگزاری انتخابات و بررسی مشکلات با سختی فراوان روبروست.

 با توجه به حد نصاب موجود در تشکیل مجمع عمومی (حضور بیش از نصف مالکان یا نماینده آن‌ها ) ممکن است زمان برگزاری یک جلسه بارها به تعویق بیوفتد و در صورت نرسیدن به حد نصاب نرسد جلسه به ۱۵ روز بعد موکول می شود و این امر موجب به هدر رفتن زمان و صرف هزینه بسیار است. به همین منظور لزوم یک مرجع برگزاری انتخابات انلاین ایمن و قابل اعتماد در این حوزه به خصوص در مجتمع های مسکونی و اداری با تعداد مالکین زیاد حس میشود.

استفاده از سامانه انتخابات الکترونیک پژواک در مراکز مسکونی و تجاری علاوه بر صرفه جویی در زمان مزایا دیگری از جمله امنیت بالا رای گیری ,کاهش هزینه های رای گیری ,افزایش مشارکت و تعامل افراد  ,شمارش آنی آرا و…را دارا می باشد. با برگزاری انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری مالکان به راحتی میتوانید از خانه یا محل کار خود به اسانی و در کمترین زمان ممکن رای خود را ثبت کنند.

شما می توانید برای بررسی بیشتر به لینک انتخابات برگزار شده توسط سامانه آنتخابات آنلاین پژواک و یا برای ایجاد یک انتخابات آزمایشی رایگان به لینک سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک،مراجعه فرمائید.

 • برچسب ها :

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات

Call Now Button