برگزاری انتخابات مجمع عمومی مالکان مجتمع برج های سفید منطقه ۲۲ تهران

انتخابات الکترونیکی و آنلاین انتخابات مجمع عمومی مالکان مجتمع برج های سفید منطقه ۲۲ تهران در روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک برگزار گردید.

انتخابات الکترونیکی پژواک

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات

Call Now Button