برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب

برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب یکی از خدمات قابل ارائه توسط سامانه انتخابات الکترونیک پژواک است. برگزاری انتخابات در این حوزه به دلیل حساسیت بالا یکی از چالش بر انگیزترین نوع انتخابات الکترونیک است. در ادامه به بررسی انتخابات الکترونیک احزاب و چالش های موجود در این حوزه می پردازیم.

مقدمه

با تغییر فضای سنتی و تمایل روزافزون جوامع به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توسعه ساختارهای الکترونیکی موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک در حوز های مختلف روز به روز بیشتر مطرح میشود. از مزایای بیشمار انتخابات الکترونیکی میتوان به صرفه جویی در وقت و هزینه، داشتن ضریب اطمینان بالا، کاربری راحت و دسترسی آسان و … اشاره کرد.این مزایا باعث افزایش قابل تامل میزان مشارکت رای دهندگان در مقایسه با انتخابات حضوری شده است.

برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب در سامانه انتخابات پژواک
احزاب

احزاب

موجودیت احزاب یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری در دوره مدرن محسوب می‌شود به طوری که احزاب را میتوان یکی از مؤثرین نهاد های تأثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری و اجرائی کشور دانست. در واقع احزاب حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی هستند. در جوامع و نظامهای سیاسی کنونی وجود احزاب ضروری است و از آن بعنوان چرخ دنده ماشین دموکراسی یاد می‌شود. بدیهی است به دلیل  اهمیت بالای احزاب در جوامع برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب می بایست با درک کامل زوایای این نهادها صورت پذیرد.

حزب چیست:

حزب متشکل از مجموعه افرادیست که بر مبنای اساسنامه و مرامنامه ای ملی وکلان به منظور دستیابی و یا حفظ قدرت سیاسی به گرد هم آمده اند. شکل گیری احزاب رابطه تنگاتنگی با وقایع سیاسی از جمله انتخابات دارد. به طور مثال ممکن است یک حزب بر اساس حمایت عده ای از طرفداران یک نامزد انتخاباتی تشکیل شود. بر این اساس احزاب به دو دسته تقسیم میشوند.


۱. احزاب حکومتی

اینگونه همزمان با شکل گیری قدرت سیاسی یک حکومت برای تثبیت قدرت حاکمان تشکیل میشوند. در واقع این احزاب قبل از شکل گیری قدرت سیاسی وجود خارجی ندارند. دوام این احزاب کاملا به قدرت حکومت سیاسی موجود دارد.

۲. احزاب مردمی

این احزاب در فرآیند رشد قدرت در جامعه تشکیل میشوند و رشد می­یابند و در قدرت تاثیر می گذارند. در اینگونه احزاب مردم جهت به دست آوردن قدرت سیاسی تشکیلاتی ایجاد می کنند تا بتوانند از طریق رقابت انتخاباتی میان احزاب قدرت را به دست آورند.

فرایند تشکیل یک حزب

برای تشکیل هر گروه و مجموعه ای نیاز است در ابتدا هیات موسس تشکیل شود. در فرایند ایجاد یک حزب هیات موسس به مجموعه ای از افراد گفته میشود که درخواست تاسیس یک حزب را دارند. هیات موسس دارای رئیس ، نائب رئیس و خزانه دارخواهد بود.
 این هیات دارای اختیارات زیر می باشند:
۱-انجام کلیه مقدمات تاسیس و ارائه مرامنامه و اساسنامه و اخذ پروانه فعالیت
۲-دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی حزب حداکثر یکسال پس از صدور پروانه فعالیت
۳- انجام وظایف ارکان حزب تا برگزاری اولین مجمع عمومی
۴- پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی

ارکان اصلی یک حزب
ارکان اصلی یک حزب


ارکان یک حزب عبارت است از:


۱. مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری یک حزب است و به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.اولین مجمع عمومی حداکثر یک سال پس از صدور پروانه فعالیت برگزار خواهد شد.

(درصورت عدم برگزاری اولین مجمع عمومی تا مدت یکسال پس از صدور پروانه ، پروانه فعالیت توقیف و فعالیت حزب متوقف خواهد شد. با توجه به اینکه یک حزب در محدوده یک استان یا کشور فعال است حضور اعضا در یک مکان بصورت سالانه مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار است. برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب و یا برگزاری مجامع بصورت تصویری راهکاری مناسب برای رفع این مشکل است.

برگزاری مجامع عادی و فوق العاده :

 مجمع عمومی عادی سالی یکبار برگزار می شود. مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و باپیشنهاد ۳/۲ اعضای شورای مرکزی یا ۳/۱ اعضای اصلی برگزار می شود.
مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد . تصویب هرموضوعی بجز مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری برای آنها پیش بینی شده با رای موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر می باشد. دعوت برای شرکت درمجمع عمومی از طریق اعلان درروزنامه کثیر الانتشار یا دعوت کتبی صورت می گیرد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی بطور کامل درآگهی یا دعوتنامه درج شود.

حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب بایستی به وزارت کشوراعلام تانماینده ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام شود.


اداره کنندگان مجمع عمومی

مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس ،نائب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می شود.هیات رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در اگهی یا به عهده دارد.

بخشی از وظایف مجمع عمومی:

  1. انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت حداکثر ۳سال و هیات بازرسی برای مدت یکسال
  2. قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی
  3. تصویب انحلال حزب وانتخاب هیات تصفیه
  4. تغییر درمرامنامه و اساسنامه حزب با رای دوسوم اعضای مجمع عمومی
  5. تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های کلان
  6. استماع و رسیدگی به گزارش عملکرد شورای مرکزی و بازرسان و دبیر کل
  7. میزان حق عضویت سالانه تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی
  8. میزان حق عضویت سالانه تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی
  9. تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی و دعوت

۲.شورای مرکزی

شورای مرکزی متشکل از (حداقل ۷) نفر عضو اصلی و (حداقل ۳) نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت (حداکثر ۳ سال ) انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و رهبری حزب را به عهده داشته و درکلیه امور مربوط به حزب درمقابل مجمع عمومی و دستگاههای ذیربط مسئول است.

 جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و باحضور ۳/۲ اعضا برگزار می شود و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزراتخانه اعلام نماید.برای انتخاب اعضای شورای مرکزی میتوان از برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب بهره برد


اختیارات و وظایف شورای مرکزی:

۱.هرگونه تصمیم گیری در خصوص انتخاب ، قبول ، عزل و استعفا دبیر کل و اعضای هیات اجرای
۲- تدوین و ارائه سیاستهای کلان و پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های حزب به مجمع عمومی جهت تصویب و پیگیری مصوبات مجمع عمومی
۳- نظارت برعملکرد هیات اجرایی
۴- موافقت با تاسیس شعب در شهرستانها
۵-  پذیرش عضویت اعضای جدید و پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی
۶- پیشنهاند اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی
۷-  پیشنهاد انحلال حزب
۸- تصمیم گیری در خصوص برگزاری راهپیمایی و تجمعات

۳.دبیر کل

دبیر کل بالاترین مقام حقوقی – اجرایی حزب است که از بین اعضای شورای مرکزی و یا رای اکثریت نسبی آنان برای مدت (حداکثر ۳سال ) توسط شورای مرکزی انتخاب شده و ریاست انرا بعهده دارد.

وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است:


۱-اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء

۲- پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت براجرای آن

۳- ارائه گزارش سالیانه عملکرد حزب به مجمع عمومی

۴- پیشنهاد انتخاب قبول استعفا و عزل اعضای هیات اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

۵- دعوت به برگزاری مجمع عمومی درموعد مقرر و اجرای مصوبات آن

۶- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

۷- افتتاح و رسیدگی به حسابهای احزاب و پرداخت دیون ووصول مطالبات

۸- اقامه دعوی و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

۹- پیشنهاد ایجاد تشکیلات وواحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

۱۰- انتشار بیانه ها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از طرف حزب

۱۱- پاسخگویی به کلیه تصمیمات اقدامات و عملکرد حزب

۴. هیات بازرسی


هیات بازرسی حزب از حداقل ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل تشکیل میشود . هیات بازرسی توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند. بازرسان می توانند بدون حق رای درجلسات شورای مرکزی شرکت نمایند. برای انتخاب هیات بازرسی میتوان از برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب بهره برد.


بازرسان دارای وظایف زیر می باشند:

۱- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی ،هیات اجرایی و عملکرد

۲- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی حزب و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

۳- رسیدگی به گزارشهای واصله درخصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

۴- بررسی عملکرد حزب منطبق بر مرامنامه و اساسنامه

۵- ارائه گزراش بازرسی شامل روند حسن انجام کار یا تخلفات به مجمع عمومی

۶- ارائه گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

۵. هیات اجرایی

هیات اجرایی متشکل از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که ازبین اعضای اصلی توسط دبیر کل انتخاب خواهند شد ووظایف زیر را به عهده دارند.

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیر کل

۲- برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن دبیر کل

۳-فراهم آوردن زمینه برگزاری کنگره پس از تصویب شورای مرکزی

پایان

با شناخت دقیق تر ارکان های یک حزب و قوانین و مقررات موجود در این نهاد میتوان به درک کاملتری نسبت به ضرورت وجود آن نهاد ها در جامعه دست یافت. از آن جا که احزاب هم به مانند سایر فعالان سیاسی جامعه دارای تشکیلات سازمان یافته و منظمی هستند. برای رسیدن به این نظم و ساختار نیاز به حضوراعضا و تشکیل جلسات و مجامع متعددی است که قطعا زمان و هزینه بالایی خواهد داشت. سامانه انتخابات الکترونیک پژواک با ارائه یک سامانه امن و مستقل با دسترسی آسان، آماده ارائه خدمات به احزاب و نهادهای کشور می باشد. قطعا برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب راه را برای شکوفایی هر چه تمام تر این نهادهای برجسته کشور هموار خواهد کرد.

شما می توانید برای بررسی بیشتر به لینک انتخابات برگزار شده توسط سامانه انتخابات آنلاین پژواک و یا برای ایجاد یک انتخابات آزمایشی رایگان به لینک سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک مراجعه فرمائید.


  • برچسب ها :

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات

Call Now Button