برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمایی

و کانون های مربوطه برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمایی در سالهای اخیر به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده است. هر انجمن برای تشکیل و ادامه فعالیت، نیاز به تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات دارد. سامانه انتخابات الکترونیک پژواک با بررسی دقیق و همه جانبه ضوابط و دستور العمل های وزارت […]

ادامه مطلب

برگزاری انتخابات آنلاین در مدارس

برگزاری انتخابات آنلاین در مدارس یکی از خدمات قابل ارائه توسط سامانه انتخابات الکترونیک پژواک است. در ادامه به بررسی انواع انتخابات مدارس  و چالش های موجود در این نوع مراکز می پردازیم. تا با شناخت صحیح این چالش ها به درک دقیق تری از نیاز مدارس برای برگزاری انتخابات آنلاین دست یابیم. انواع انتخابات […]

ادامه مطلب

برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب

برگزاری انتخابات الکترونیک احزاب یکی از خدمات قابل ارائه توسط سامانه انتخابات الکترونیک پژواک است. برگزاری انتخابات در این حوزه به دلیل حساسیت بالا یکی از چالش بر انگیزترین نوع انتخابات الکترونیک است. در ادامه به بررسی انتخابات الکترونیک احزاب و چالش های موجود در این حوزه می پردازیم. مقدمه با تغییر فضای سنتی و […]

ادامه مطلب
دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی

دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی

دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی مقدمه فعالیت انجمن های صنفی و کانون های مربوط به – موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار – به عنوان تشکل های کارگری و کارفرمایی تأثیرگذار و سرنوشت ساز در عرصه نمایندگی کارگران و کارفرمایان مستلزم […]

ادامه مطلب

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری یکی از خدمات قابل ارائه توسط سامانه انتخابات الکترونیک پژواک است. در ادامه به بررسی قوانین و مقررات و چالش های موجود در این نوع مراکز می پردازیم. تا با شناخت صحیح این چالش ها به درک دقیق تری از نیاز های موجود در این مراکز برای برگزاری […]

ادامه مطلب
کشورهای پیشتاز در انتخابات الکترونیک

انتخابات الکترونیک و کشورهای پیشتاز

نگاهی به تاریخچه برگزاری انتخابات الکترونیک علی رغم اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک موضوعی جدید در کشور ما محسوب میشود اما این مقوله سالهاست در کشورهای مختلف مطرح و به کار گرفته شده است. تجربه کشورهای مختلف در خصوص رأی گیری الکترونیکی موضوع بحث این مقاله میباشد. دستاوردهای کشورهای پیشرو در برگزاری انتخابات الکترونیک کشورهای پیشرو […]

ادامه مطلب
انتخابات آنلاین چگونه برگزار میشود

برگزاری انتخابات آنلاین

     برگزاری انتخابات به خصوص برگزاری انتخابات آنلاین موضوعی حساس و چالش بر انگیز برای هر انجمن و تشکل و سازمان و… می باشد. یک انتخابات صحیح و اصولی میتواند تضمین کننده ایجاد صلح و حس همدلی در بین اعضا یک مجموعه باشد . این حساسیت ها در انتخابات آنلاین هم وجود دارد ولی به […]

ادامه مطلب
انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی قم

انتخابات آنلاین هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد

انتخابات آنلاین هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ۶ گروه با موفقیت برگزار شد.

ادامه مطلب
انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان اندیمشک

انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان اندیمشک

انتخابات الکترونیک و آنلاین انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان اندیمشک

ادامه مطلب
انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ادامه مطلب

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات

Call Now Button