دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی

دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی

دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط به صورت مجازی و الکترونیکی مقدمه فعالیت انجمن های صنفی و کانون های مربوط به – موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار – به عنوان تشکل های کارگری و کارفرمایی تأثیرگذار و سرنوشت ساز در عرصه نمایندگی کارگران و کارفرمایان مستلزم […]

ادامه مطلب

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری

انتخابات الکترونیک در مراکز مسکونی و تجاری یکی از خدمات قابل ارائه توسط سامانه انتخابات الکترونیک پژواک است. در ادامه به بررسی قوانین و مقررات و چالش های موجود در این نوع مراکز می پردازیم. تا با شناخت صحیح این چالش ها به درک دقیق تری از نیاز های موجود در این مراکز برای برگزاری […]

ادامه مطلب
کشورهای پیشتاز در انتخابات الکترونیک

انتخابات الکترونیک و کشورهای پیشتاز

نگاهی به تاریخچه برگزاری انتخابات الکترونیک علی رغم اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک موضوعی جدید در کشور ما محسوب میشود اما این مقوله سالهاست در کشورهای مختلف مطرح و به کار گرفته شده است. تجربه کشورهای مختلف در خصوص رأی گیری الکترونیکی موضوع بحث این مقاله میباشد. دستاوردهای کشورهای پیشرو در برگزاری انتخابات الکترونیک کشورهای پیشرو […]

ادامه مطلب
انتخابات آنلاین چگونه برگزار میشود

انتخابات آنلاین چگونه برگزار می شود

     برگزاری انتخابات موضوعی حساس و چالش بر انگیز برای هر انجمن و تشکل و سازمان و… می باشد. یک انتخابات صحیح و اصولی میتواند تضمین کننده ایجاد صلح و حس همدلی در بین اعضا یک مجموعه باشد . این حساسیت ها در انتخابات آنلاین هم وجود دارد ولی به دلیل اینکه انتخابات آنلاین موضوع […]

ادامه مطلب
انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی قم

انتخابات آنلاین هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد

انتخابات آنلاین هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ۶ گروه با موفقیت برگزار شد.

ادامه مطلب
انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان اندیمشک

انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان اندیمشک

انتخابات الکترونیک و آنلاین انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان اندیمشک

ادامه مطلب
انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات آنلاین دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ادامه مطلب
برترین تهدیدات امنیت اطلاعات

برترین تهدیدات امنیت اطلاعات

صدها دسته از تهدیدات امنیت اطلاعات و میلیون ها عامل تهدید شناخته شده وجود دارد. در زیر برخی از تهدیدات کلیدی را که برای تیم‌های امنیتی در شرکت‌های مدرن اولویت دارند، پوشش می‌دهیم.

ادامه مطلب
مفاهیم کلی امنیت اطلاعات

مفاهیم کلی امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات ابزارها و فرآیندهایی را که سازمان ها برای محافظت از اطلاعات استفاده می کنند، پوشش می دهد که شامل تنظیمات خط‌مشی و سیاست های کلی است که از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات تجاری یا شخصی جلوگیری می‌کند. امنیت اطلاعات یک زمینه رو به رشد و در حال تکامل است که طیف گسترده ای از موضوعات را از امنیت شبکه و زیرساخت گرفته تا تست و ارزیابی امنیتی را پوشش می دهد.

ادامه مطلب

RSS انتخابات استان ها

  • با خطا روبرو شدیم! که نشان دهنده‌ی اینست که خوراک کار نمی‌کند. دوباره تلاش کنید.

RSS آخرین انتخابات مجلس یازدهم

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات